Anastasiya Shoshyna

Anastasiya Shoshyna

Ukraine Flag
Ukraine
current rank 730
  • D.O.B.Unknown
  • AgeUnknown
  • Height Unknown
  • PlaysUnknown
  • Best Rank465 on March 20, 2017